Op reis met de auto: heb je een papieren of elektronisch rijbewijs nodig?

Vertrek je op reis naar het buitenland? Hoewel het niet verplicht is, kan je dan voor alle zekerheid je papieren rijbewijs vervangen door een elektronisch exemplaar. Vooral als het huidige dateert van voor 1989 … 

Nu de vakantie nadert, laat de FOD Mobiliteit en Vervoer weten aan bestuurders dat ze het bekende roze, papieren rijbewijs niet noodzakelijk moeten laten vervangen. Al wordt dat in sommige gevallen wel sterk aanbevolen.

Sinds 2013 krijgt elke bestuurder die het behaalt, zijn rijbewijs in de vorm van een bankkaart.

Meer dan 2 miljoen Belgen bezitten al zo’n Europees rijbewijs. Bijna 4 miljoen hebben echter nog altijd een papieren exemplaar. Dat blijft nog geldig tot 2033 en er is dus niet echt een reden om het te vervangen … behalve voor wie in het buitenland een wagen bestuurt of huurt.

Sommige verhuurmaatschappijen aanvaarden immers de oude Belgische rijbewijzen niet meer, ook al zijn die nog geldig. En zelfs buitenlandse politiediensten (die nochtans allemaal op de hoogte zijn gebracht dat het oude formaat nog geldig is) willen er vaak over muggenziften.

Wat als je toch een boete krijgt?

Als je, onterecht, toch een boete krijgt, kan je een klacht indienen bij de autoriteit die die boete uitschreef. Meestal staan de mogelijkheden tot beroep vermeld op het proces-verbaal. Om je klacht te ondersteunen, kan je er een attest van geldigheid van het rijbewijs (uitgegeven door je gemeentebestuur) aan toevoegen.

Verplicht?

In deze 4 gevallen moet je in elk geval je nieuwe rijbewijs aanvragen:

  • bij verlies of diefstal van het oude
  • als het oude beschadigd, onleesbaar of vernield is
  • als je helemaal niet meer op je foto lijkt
  • als een buitenlandse autoriteit het intrekt

Het nieuwe rijbewijs kost 20 tot 25 euro, afhankelijk van de gemeente, en heeft een beperkte geldigheidstermijn om bovenstaande problemen te vermijden. Vanaf 2033 zal alleen nog het elektronische rijbewijs geldig zijn.

 

-> Natuurlijk kan je ondertussen altijd bij mij terecht met al je mobiliteitsvragen.